Důležité informace

Vážení zákazníci,

níže najdete ke stažení bezpečnostní listy ke všem produktům. Bezpečnostní list obsahuje základní informace o produktu, klasifikaci, symboly nebezpečnosti, rizikovost, pokyny pro nakládání / skladování / likvidaci / první pomoc a další povinné údaje.

Všechny tyto údaje si pečlivě projděte.

Bezpečnostní list 1

Bezpečnostní list 2

Děkujeme.

Zpět do obchodu